Categorie Project 2-rail & 3-rail combineren

Posts van deze categorie hebben betrekking op het project om te onderzoeken op welke wijze het mogelijk is om 2-rail en 3-rail materieel door elkaar, tegelijkertijd op een modelspoorbaan te kunnen laten rijden.