Project: 2-rail & 3-rail combineren

Om 2-rail en 3-rail materieel op hetzelfde spoor te kunnen laten rijden, is het noodzakelijk om een goede keuze te maken qua spoor. Er zijn een beperkt aantal mogelijkheden maar de meest voor de hand liggende, is gebruik maken van Märklin K-rail.

Een systeem zoals Dinamo geeft de mogelijkheid om analoog en digitaal op de baan door elkaar te kunnen rijden. Het systeem wordt dan aangestuurd door een programma zoals Koploper of Rocrail waarin de treinen als digitaal of analoog herkenbaar zijn. Op een baanvak waar een trein op moet gaan rijden, wordt dan de juiste voedingsspanning geplaatst. Voor een analoge trein, een analoge spanning en voor een digitale trein, de digitale voedingsspanning. Op basis van dit principe willen we de baan ook via baanvakken gaan aansturen. Veel 3-rail materieel verstaat ook DCC als digitale aansturing. Alleen de oudere 3-rail loc’s moeten specifiek met een Märklin protocol aangestuurd worden. Hier zit nog een keuze of we qua protocol ons kunnen beperken tot DCC. Dat zou kunnen betekenen dat een loc met een oude decoder, een nieuwere multiprotocol decoder moet krijgen. Met DCC als aansturing, is het gemengd rijden wel nog eenvoudiger. De digitale spanning komt dan uit één bron en afhankelijk van het materieel moet deze worden aangeboden op beide spoorstaven (2 rail) of tussen de spoorstaven en de middenrail (3 rail).

Onderstaande linkjes geven wat informatie van andere enthousiastelingen die dezelfde uitdaging zijn aangegaan. Vaak zijn dat banen die of 2-rail of 3-rail kunnen bieden maar niet tegelijk.

https://forum.3rail.nl/index.php?topic=73660.0

Aanpassen van K-rail wissels: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=38338.0

Zelfs met Märklin C-rail schijnt het mogelijk te zijn: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=75716.0

Er is een eerste testbaantje ontworpen om tijdens dit project te gaan testen. Het baantje bevat 5 baanvakken en een keerlus om de techniek die daarvoor nodig is, te kunnen testen.

Uiteraard is het ook nodig om wat ‘intelligentie’ toe te passen. De baanvakken en wissels moeten afhankelijk van de trein die gaat komen, de spanning op een bepaalde manier aangeboden krijgen. Ook als er sprake is van handbediening middels een digitale regelaar, zal een onderliggend systeem deze taak moeten verzorgen. Een pakket zoals Koploper of Rocrail kan dit verzorgen. Een handregelaar zal dan als secundaire bron z’n commando’s via de gekozen software de baan op moeten sturen. Vooralsnog lijkt Rocrail hier een goede optie te zijn. Koploper is wellicht ook een optie maar wordt niet meer onderhouden. Andere pakketten zoals iTrain of JMRI behoren ook nog tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de aanwezige expertise, zal ook een keuze qua software gemaakt moeten gaan worden. Vermoedelijk zal in alle gevallen scripts ontwikkeld moeten worden omdat het schakelen van baanvakken op basis van een categorie trein (2-rail danwel 3-rail) geen standaard aanwezige functie is. Ook dit zal in het project onderzocht gaan worden.

Update 21-02-2022:
Het testbaantje is ietsje aangepast en er zullen ook sensoren worden toegevoegd zodat er snelheden gemeten kunnen worden en daarmee kunnen dus ook de locs gecalibreerd gaan worden. Op een mini display zullen de meetgegevens worden getoond.