Projecten

Binnen de vereniging hebben we op dit moment 3 projecten die we uitvoeren.

Het eerste project is een test project om te onderzoeken of we een technische oplossing kunnen vinden om zowel 2-rail materieel als 3-rail materieel tegelijkertijd op dezelfde baan te kunnen laten rijden. Dit vergroot onze mogelijkheden om liefhebbers van beide systemen tegemoet te komen, zonder dat we 2 banen hoeven te maken of een harde keuze om afwisselend qua materieel te moeten rijden.

Het tweede project is de ontwikkeling van een nieuwe modulebaan waarbij we zoveel mogelijk rekening houden om de eventuele oplossing van het eerste project makkelijk te kunnen implementeren.

Het derde project is een project van een van onze leden, die werkt aan een N-spoor modulebaan.

Op de betreffende project pagina’s zullen we de voortgang gaan bijhouden.