Aanmeldformulier donateur

Via dit formulier kunt u zich aanmelden als nieuwe donateur van onze vereniging.

Als donateur van de vereniging doet u de toezegging dat u zich verplicht om een maandelijkse bijdrage aan MSC Delfland over te maken in de eerste week van iedere maand.

Het donateurschap kan schriftelijk worden opgezegd via de secretaris van de vereniging voor het einde van de maand.

Indien u zich nog niet voor een account op onze website geregistreerd heeft, zal dat eveneens met het indienen van dit formulier, verzorgd worden. Indien u wel al een account heeft, moet u eerst inloggen voordat u dit formulier gebruikt om te voorkomen dat u een tweede account gaat aanmaken.

Als donateur van de vereniging bent u uiteraard welkom op open dagen van de vereniging.
U kunt tevens één maal per maand een clubavond/middag bezoeken om de voortgang van (bouw)activiteiten te bekijken.
Uiteraard ontvangt u de nieuwsbrief van de vereniging en krijgt u een vermelding op onze website op de donateurspagina.

Het password moet minimaal 7 karakters lang zijn.
Indien u op een andere wijze donateur wenst te zijn, kunt u in plaats van een bedrag een korte omschrijving vermelden. We zullen contact opnemen om e.e.a. te bespreken.